Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

เขตอำนาจศาลimage

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จังหวัดในเขตอำนาจศาลมีดังนี้

  • จังหวัดกาญจนบุรี
  • จังหวัดนครปฐม
  • จังหวัดประจวบศีรีชันธ์
  • จังหวัดเพชรบุรี
  • จังหวัดราชบุรี
  • จังหวัดสมุทรสงคราม
  • จังหวัดสมุทรสาคร
  • จังหวัดสุพรรณบุรี