Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จัดโครงการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 สัญจรพบประชาชน”image
image

            ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จัดโครงการ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 สัญจรพบประชาชน” โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหายตลอดจนกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการติดต่อราชการศาลต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม ให้แก่ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับทราบ โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้ความรู้ บริการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ โดมอเนกประสงค์วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ