Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567image
image

               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นางสาววันเพ็ญ สิทธิสา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ