Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพimage
image

         เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางนิภา จิตต์จำนงค์ มารดานายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 โดยได้รับเกียรติจากนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี และนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 วัดนาค ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ สิทธิสา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางนิภา จิตต์จำนงค์ มารดานายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ณ เมรุวัดนาค ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ