Accessibility Tools

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

The Criminal Court for Corruption and Misconduct Case Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567image
image

            เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นายกิตติพงษ์ กลิ่นขจร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ สิทธิสา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ